Bemutatkozunk

Kodály Zoltán elvei és útmutatásai alapján 1958-ban kezdõdött az ének-zene oktatása iskolánkban, mely a mai napig az iskola fõ profilja. Az elmúlt 4 évtizedben az ének-zenei képzés nemzetközi elismerésre tett szert. Énekkaraink - Nyitnikék, Napsugár kórus, Cantemus fiú vegyeskar, illetve a Cantemus Kóruscsalád tagjai: Cantemus gyermekkar, Pro Musica leánykar, Cantemus vegyeskar, sok jelentõs hazai és nemzetközi kórusverseny I. díjával büszkélkedhet. 1992-ben, a korábbi iskolaépület átadásának 100. évfordulóján vette fel iskolánk a nagy magyar zeneszerzõ és zenepedagógus, Kodály Zoltán nevét.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város elvárásainak megfelelõen ének-zene tagozatot mûködtetünk emelt ének-zene óraszámmal. Iskolánk három gyermekkórusa (Nyitnikék, Napsugár és Fiú vegyeskar) biztosítja a Cantemus kóruscsalád utánpótlását.
Világnézeti és politikai elkötelezettség nélkül neveljük, oktatjuk gyermekeinket a legfontosabb ismeretek, jártasságok, készségek, képességek fejlesztése révén.
A hazai, nemzeti és egyetemes kultúra értékeinek megismertetésére törekszünk.
Gondot fordítunk arra, hogy tanulóink elõítélet-mentesen éljenek, jól kezeljék a konfliktusokat.
Tiszteljék és szeressék szüleiket, nevelõiket, társaikat.
Képesek legyenek szeretetet adni és kapni.
A tanulóink egyéni képességeinek figyelembevételével lehetõséget biztosítunk a tehetséggondozásra és felzárkóztatásra.
A magas szintû zenei kultúra mellett iskolánk minden más közismereti tantárgyból is jó alapot ad a jóhírû középiskolákba való továbbtanuláshoz. Az elmúlt tanévben 123 diákunk végzett kitûnõ eredménnyel (tanulóink 35%-a) és 241 oklevelet, érmet szereztünk - megyei és országos - különbözõ tantárgyi (magyar, matematika, angol, német, fizika, környezetismeret, rajz ...) és sportversenyeken. Iskolánk 7. alkalommal lett gyõztes az Országos Duatlon Diákolimpián az összesített pontversenyben.
A mindennapi testedzés keretén belül un. Úszásprogram is mûködik nálunk évek óta. Így az elsõ osztálytól a nyolcadikig minden gyermekünk hetente egy órát úszik, amelyhez szakembert, kísérést és felügyeletet iskolánk biztosít.
A sok területen megmutatkozó tehetséges gyerekek délutáni hasznos idõtöltésérõl és szórakozásáról az iskolánkban - külsõ iskolaként jelenlevõ - alapfokú mûvészeti oktatási intézmények is gondoskodnak (pl. hangszeres oktatás, néptánc, grafika).
A nevelõtestület személyes példaadással, magas fokú mûveltséggel, igényességgel, derûs humánumával közvetíti a diákok felé, hogy tanulni érdemes és hasznos.

Képzési forma

A Kodály Zoltán Általános Iskolában nappali rendszerû általános mûveltséget megalapozó emelt szintû ének-zenei oktatás folyik. Kötelezõ beiskolázási körzettel nem rendelkezünk. A város minden pontjáról fogadunk gyerekeket. Évek óta többszörös a túljelentkezés.
Napjainkban 8 évfolyamon, évfolyamonként 2 -2 osztályban 434 gyermek tanul. 9 napközis és 1 tanulószobai csoportunk van.
A továbbtanulási arány 100 %-os.

Tárgyi adottságok

2001. augusztusában költöztünk új épületbe. Egykor régi, patinás házunkat - amely valaha az Evangélikus Egyház tulajdona volt, - az egyház a kártalanítások során visszakapta.
Új épületünk a város szívében épült, jól megközelíthetõ a Nyíregyháza belvárosát körbeölelõ lakótelepekrõl is.
Impozáns látvány fogadja a hozzánk érkezõket. Nyugalmat áraszt a hatalmas aula, a sok üvegfal világossá, barátságossá teszi az épületet. Egy szép, reprezentatív tér látványa jelentõsen befolyásolja a gyerekek, szülõk, pedagógusok közérzetét.
Díszudvarunk a városban egyedülálló. Megfelelõ hely a gyerekeknek a pihenésre, felüdülésre. Sajnos az udvarunk kicsi, így a sportpályánk állandó használatban van.
A létesítmény "U" alakban épült. Az alsósok a nyugati szárnyban, a felsõsök a keletiben tanulnak.
450 fõs szép hangversenytermünk a városban egyedülálló. Egy 120m2-es énekkari próbaterem, négy hangszeres terem, külön ének szaktanterem segíti az énekesek munkáját.
Az új épületet új bútorzattal adták át. Így esztétikus, tiszta berendezés fogadja minden teremben, ebédlõben, elõadóban a tanulókat.
Könyvtárunk elég kicsi, de világos és barátságos. Ezt bizonyítja, hogy tanulóink sok idõt töltenek ott délutánonként olvasással, internetezéssel.
A tornaterem mellett egy kis konditerem áll a gyerekek rendelkezésére. Ideális a tornateremhez kapcsolódó rész. 2-2 lány- és fiúöltözõ, mosdók teszik lehetõvé, hogy a váltó osztályok külön, kulturált körülmények között öltözhessenek, tisztálkodhassanak.
Az egész épületben megfelelõ a mellékhelységek száma, állapota. (hideg-melegvizes mosdó, kézszárító).
Külön orvosi szoba van, ahol iskolaorvosunk és védõnõnk csütörtökönként ellátja a gyereket, illetve elvégzik a rendszeres vizsgálatokat.
Az a szülõ, aki hozzánk hozza gyermekét, ezekkel a külsõ, látható adottságokkal is találkozik.

Névnap

2018. április 23. Hétfő
Béla

 
A Nap kel 05:44-kor,
nyugszik 19:53-kor.

Holnap
György, Debóra
napja lesz.

Étkezési térítési díjak változása

2017. december 1-től!

Az EMMI közétkeztetési kisfilmje

KODÁLYÜNNEP

E-mail: rendszergazda.kodalynyh@gmail.com

Rendszergazda: Villás Nándor

Látogatószámláló

Ma32
Tegnap21
Hét32
Hónap537
Összes28524