AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE

 

 

Iskolánk 2017. januárjában adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskolát érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

 

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

Jógyakorlataink:

Jó gyakorlataink közül a legeredményesebben működőeket más intézmény számára is szeretnénk nyitottá tenni.

·         Osztályhangversenyek

-  Iskolánkban az évfolyamhangversenyen mérik össze tudásukat a legjobb hangszeres tanulóink, valamint itt mutatjuk meg a szülőknek, hozzátartozóknak, hogyan fejlődnek évről-évre gyermekeink. A délutáni időpontban szervezett rendezvény keretén belül szeretnénk megmutatni az iskola, szülők, partnerek közötti speciális kapcsolattartás lehetőségét.

·         Hangszeres Gála

- Itt a legjobb hangszeresek versenye zajlik, korcsoportonként, egész napos hangverseny keretében, a tanulótársak és szülők közönsége előtt, független szakmai zsűri bírálata mellett.

·         Éneklő Ifjúság - Megyei kórustalálkozó

- A megye  kórusait fogadjuk egy közös hangversenyen, melynek kötelező és szabadon választott műsorszámai mellett jelentős pedagógiai és lélekformáló eseménye a hangverseny végén az összkari szám. Ekkor több száz énekes éli át a zene közösségteremtő hatását.

·         „ Mesedélután” alsó tagozaton

- A mesékre mindig szükség volt, van és lesz, hiszen mindenki vágyik a varázslatra, a borzongásra. A mese ugyanakkor rendkívül hasznos és nélkülözhetetlen a gyermek fejlődése szempontjából, hiszen annak segítségével gazdagodik fantáziája, szókincse, a mese szereplőivel azonosulva átélhet különböző helyzeteket, feloldhatja a benne felgyűlt feszültséget. Ezen a délutánon együtt éli át a tanuló, a szülő és a pedagógus a mesék és a csodák élményét.

·         Átmenet az óvodából az iskolába- műhelymunka óvónőknek

- Az iskolai beilleszkedés időszaka minden gyermek életében a tanuláshoz való viszonyt megalapozó szakasz. Ezért kiemelt jelentőségű. A pedagógus személyisége mellett alkalmat kell találni arra is, hogy a két intézmény – óvoda és általános iskola – szakmai tapasztalatait megossza egymással. Az elvárások, nevelési elvek, módszerek és technikák átadása elősegítheti ezt a folyamatot, s jelentős hiányt pótol a köznevelés rendszerében.

·         „ Kulcs a tudáshoz” megyei szövegértési verseny

- A szövegértési verseny célja, hogy a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott kulcskompetenciák közül erősítse az anyanyelvi, az önálló tanulást, a kezdeményezőképességet és az esztétikai tudatosságot.

A diákok olvasási-szövegértési képessége központi szerepet játszik a modern társadalmakban. Ahogy világunk mind összetettebb és bonyolultabb lesz, annál inkább szükség van arra, hogy az írás és olvasás képességét minél hatékonyabb módon tudjuk használni annak érdekében, hogy boldogulni tudjunk a mindennapi életben. A Nyíregyházi Kodály Zoltán általános Iskola tanítói elsősorban az olvasás-szövegértés fontosságára" és az anyanyelvi kompetencia kulcsszerepére szeretnének a diákok figyelmét irányítani.  A verseny nem titkolt célja tehát a magyar nyelv ápolása.

·         „ Kicsinyek karácsonya”

Akarácsonyaszeretet ünnepe, ilyenkorazok is hajlamosak ellágyulni, akik azév egyéb szakaiban nem szívesen fedik fel az érzéseiket. Aki nem tud ünnepelni, annak életéből kimarad valami, nincs mit átadnia a következő nemzedéknek. Ugyanakkor aközös ünneplésre való készülődés közösségformáló ereje is megmutatkozik ebben a rendezvényben.

·         Idegen nyelvi karácsony

oAz élő idegen nyelvet a köznevelésben részt vevő minden diáknak kötelező tanulnia. A nyelvi kompetenciák fejlesztése, a különböző kultúrák iránti érdeklődés felkeltése a NAT-ban megfogalmazott célokkal összhangban van. A program keretében angol és német nyelvet tanuló diákjaink évfolyamokat átölelően köszöntik egymást karácsonyi produkcióikkal iskolánk Kodály termében.

·         Kompetenciaalapú természettudományi levelezős verseny 6. évfolyamon

- Az országos kompetenciamérés jelentős felkészülést és fejlesztési feladatokat ró a köznevelésben az intézményekre. Az elvárt érték alatt lévő iskoláknak „Fejlesztési terveket”, a gyökérproblémák megtalálásával kríziskezelést kell eszközölniük. A „kis kompetenciamérés” jó visszajelzésül szolgálhat sok iskolában arra, hol tartanak, hová kell eljutniuk. A versenyt 6. évfolyamon hirdetjük meg, hiszen ez az évfolyam még további 2 aktív tanévben az adott iskolában marad.

·         Egészséges életmód – iskolánk úszásprogramjának bemutatása

- Az úszás pozitív egészségügyi hatása a gyermekek életébenvitathatatlan tény. Iskolánk 8 éven tartó, minden évfolyamon heti rendszerességgel megszervezett, testnevelés órák keretében tartott foglalkozások egyedüli példája az országban. Az úszásórát követően szeretnénk alkalmat biztosítani a szakmai párbeszédnek, az egymásra épülő úszásnemek, technikák bemutatásának. Segítség lehet ez azoknak az iskoláknak is, akik csupán a NAT-ban előírt kötelezettségnek tesznek eleget.

·         Kiállítás a felsős technikaórán készült alkotásokból

- Az elméleti ismeretek megszerzése mellett nagy gondot fektetünk a gyakorlati, körülöttünk lévő technikai környezet megismerésére, kezelésére, ember általi átformálásának bemutatására. A mai generáció nevelésében fontos szerepet tölt ez be, hiszen az urbanizáció, a családi közösségek átrendeződése, életvitele jelentős hiányt szül ezen a területen. A technika órákon a kézzel, különböző szerszámokkal – kalapács, fonalfűrész, tű, stb.- készített tanulói munkadarabok kerülnek kiállításra az iskola aulájábanA pedagógiai szakmai közélet fejlődését a fent leírt, az általunk vállalt és teljesített feladatokkal szeretnénk támogatni.

 

Kapcsolattartó:

Mihalkó Istvánné

06-42 / 512-816 /1402 mellék

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.