Gyöngyszemekért Egyesület

„Egyesületünk fő célkitűzésének tekinti, hogy a Kodály Zoltán Általános Iskolában valamennyi tanuló képességeinek, adottságainak és érdeklődésének megfelelő oktatásban, nevelésben részesüljön. Kiemelt feladat a tehetséggondozás – az, hogy a tanulók tehetségének fejlesztése érdekében a pedagógusok magas színvonalú szakmai és oktató munkát végezzenek.

Ennek érdekében az egyik fontos feladata a tehetséges tanulókkal való foglalkozás; felkészítésük a különböző tanulmányi versenyekre. Ezt a célt csak úgy érhetjük el, ha a tehetséges tanulókkal a tanórákon kívül – egyéni vagy kiscsoportos keretben – külön is foglalkoznak az iskola tanárai. Ez a folyamatos rendszer az előző tanévekben számos kimagasló eredményt hozott az iskola számára.

Ezek az eredmények az iskola egészét minősítik, s visszahatnak a tanulóközösség minden egyes tagjára. Hiszen a versenyeken eredményes diákok pozitívan befolyásolják az osztályközösségek tanuláshoz való viszonyát; illetve a versenyekre felkészítő kollégák – szakmai tapasztalatokkal felvértezve – a tanórán eredményesebben oktatják az egész közösséget. Végső soron az iskola hírneve is javul, s olyan pozitív folyamatok indulnak meg, melyek kedvezően hatnak az iskolai közösség (diákok, tanárok) egészére.

Célkitűzéseink következők:

 • Anyagi eszközök előteremtésével igyekszik pótolni a működő állami dotációból eredő hiányokat, adományok, tagdíj és egyéb lehetőségek kihasználásával.
 • Törekszik az iskolai környezetet igényesebbé tenni.
 • Megkívánja teremteni azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik a tanulók személyiségének fejlesztését, az önmegvalósítást, a tehetség kibontakozását, a korszerű műveltség megszerzését.
 • Támogatja mindazokat az iskolai célokat, amelyek az európai normákhoz igazodó személyiség kialakítását tűzték ki célul, elsősorban a művészeti tevékenységet, a nyelvtanulást, kulturális programok kidolgozását és megvalósításának területeit érintő feladatokat. Szemelőt tartja az aktív polgárok nevelésének elvét.
 •  Segíteni szeretne minden olyan kezdeményezést, amely az iskola jóhírét, megszerzett tekintélyét öregbíti.
 • Részt vállal a egészséges életmód és a környezettudatos magatartás kialakításában.
 • Fontos feladatának tekinti a szociálisan rászoruló tanulók anyagi támogatását a programokban való részvételben.
 • A Gyöngyszemekért Egyesület segíti az iskolát abban is, hogy a tanulók kiemelkedő teljesítményét minden területen megfelelően jutalmazza, ösztönözze. Az iskolai tehetséggondozást elősegíti iskolai versenyek szervezésével is.

 Az éves programterv:

 1. Hulladékgyűjtés
 2. Mondd szereted az állatokat? rajzpályázat
 3. Helyesíró verseny
 4. Mikulás. A napi program megszervezése és lebonyolítása
 5. Alapműveleti verseny matematikából
 6. Farsang megszervezése, lebonyolítása.
 7. Mesemondó verseny
 8. Hangos olvasási verseny
 9. Hulladékgyűjtés
 10. Fordított nap
 11. Iskolai vers és meseíró pályázat
 12. Gyereknap


A felsorolt egyesületi célok megvalósításához anyagi források gyűjtése, adományok, felajánlások útján történő gyarapítása szükséges.

 Az egyesületi célok megvalósítása érdekében számítunk a szülők támogatására az SZJA1 %-osfelajánlásával is.

ADÓSZÁM:  18021080-1-15


Közvetlen befizetésre is lehetőség van az alábbi számlaszámra:


Budapest Bank: 10104459-03928700-01003005

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik anyagi felajánlással, munkával vagy bármilyen módon segítették az egyesület működését, mert így is hozzájárulhattunk ahhoz, hogy a Kodály Zoltán Általános Iskola diákjai szép, esztétikus, jól felszerelt környezetben tanulhassanak, és minél színvonalasabb szabadidős tevékenységek álljanak a rendelkezésükre.

 

Jakab Dóra
az egyesület elnöke

 
 
 
 
 
 
 

Névnap

2018. február 24. Szombat
Mátyás, Jázmin

 
A Nap kel 06:38-kor,
nyugszik 17:29-kor.

Holnap
Géza, Alexander
napja lesz.

Étkezési térítési díjak változása

2017. december 1-től!

Az EMMI közétkeztetési kisfilmje

KODÁLYÜNNEP

E-mail: rendszergazda.kodalynyh@gmail.com

Rendszergazda: Villás Nándor